Stari Grad - Palača Biankini i Pomorska zbirka

Povijest i Kultura
Stari Grad ID: HV-TR-38


Stari Grad - Palača Biankini i Pomorska zbirka

U 19. st. u doba jedrenjka Stari Grad bilježi procvat pomorstva i brodogradnje o čemu svjedoči bogata pomorska zbirka sačuvana u palači Biankini u Starom Gradu. Zbirku je osnovao Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara 1966. g., a osim dokumentacije o brodogradnji, ista sadrži razne nautičke instrumente, slike hvarskih kapetana, stare pomorske karte, te literaturu o plovidbi.

Razgledavanje zbirke moguće je u turističkoj sezoni od 10-12 sati ujutro i od 19-21 sati poslijepodne, a izvan sezone potrebno je dolazak najaviti Centru za kulturu na telefon +385(0)21 765 910.