Otok Hvar

Korisne informacije


Valuta
Važeća valuta u Republici Hrvatskoj je Kuna ( 1 kuna=100 lipa).
Kovanice lipa: 1, 2, 5, 10, 20, 50
Kovanice kuna: 1, 2, 5, 25
Novčanice kuna: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000

Strane valute
Strane valute moguće je mijenjati u mjenjačnicama, poštama, nekim turističkim agencijama i hotelima.Većina hotela, restorana i dućana u Republici Hrvatskoj prima kreditne kartice: American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, Visa.

Banke i mjenjačnice
Privredna banka Zagreb d.d., Poslovnica Hvar, Fabrika b.b. - tel: + 385 (0)21 742 317, (0)21 421 413
Splitska banka d.d., Poslovnica Hvar, - Riva b.b. - tel: + 385 (0)21 741 947
Banka Splitsko-dalmatinska, Hvar, Riva b.b. - tel: + 385 (0)21 743 033
Splitska banka d.d., Poslovnica Stari Grad, tel: + 385 (0)21 765 044
Privredna banka Zagreb d.d., Poslovnica Jelsa, tel + 385 (0)21 421 123, 421-052
Splitska banka d.d., Poslovnica Jelsa + 385 (0)21 761 050, 717 245

Bankomati grad Hvar:
Privredna banka
1. Fabrika b.b.
2. Trg sv. Stjepana
PBCARD, EUR.MASTERCARD, MAESTRO, CIRRUS, EC, AM.EXP.EC, PLUS, ESE-MBCARD, VISA, VISA ELECTRON

Splitska banka
1. Riva b.b.
MASTERCARD, MAESTRO, CIRRUS, EC, VISA, VISAEL,PLUS

Zagrebačka banka
1. Riva b.b.
MASTER, MAESTRO, CIRRUS, EC, VISA, VISAEL., PLUS, DINERS C.I.

Električna energija
Napon struje iznosi 220V, frekvencija 50Hz.

Voda
Voda u domaćinstvima je pitka voda.

Pošta i telekomunikacije
Pošte se nalaze u svim većim mjestima na otoku Hvaru. Poštanske marke mogu se kupiti na pošti ili novinskom štandu. Javni telefoni koriste se uz telefonsku karticu koja se može kupiti u pošti.

Pošte
Pošta Hvar, Riva b.b. - tel: + 385 (0)21 742 588
Pošta Stari Grad, tel + 385 (0)21 765 164, 765 775
Pošta Jelsa, tel +385(0)21 761 207
Pošta Sućuraj, tel +385 (0)21 773 202

Medicinska pomoć
Ambulante se na otoku Hvaru nalaze u svim većim mjestima: grad Hvar, Stari Grad, Jrlsa, Sućuraj. Pacijenti koji trebaju hitnu hospitalizaciju odvoze helihopteri ili gliseri do najbliže klinke koja se nalazi u Splitu. Strani turisti koji dolaze iz zemalja potpisnica Health Care Convention ne plaćaju medicinsku pomoć u Republici Hrvatskoj, dok oni pacijenti čije zemlje nisu potpisnice ove konvencije plaćaju medicinsku pomoć prema važećim cjeniku.

Ambulante i stomatološke ordinacije:
Ambulanta, Hvar, Trg sv.Stjepana - tel: + 385 (0)21 743 103, (0)21 717 422

Hitna
ER, Hitna pomoć se nalazi u Hvaru - tel: + 385 (0)21 741 300
Dom zdravlja Sv.Katarina, Hvar, - tel: + 385 (0)21 741 300
Dom zdravlja, Stomatološka ordinacija, Hvar, Trg sv. Stjepana - tel: + 385 (0)21 742 122
Ambulanta Stari Grad, tel: + 385 (0)21 765 200, 765 373
Stomatološka ordinacija Stari Grad, tel: + 385 (0)21 765 917
Ambulanta Jelsa + 385 (0)21 583 538, 583 537, 583 533
Hitna pomoć Jelsa + 385 (0)21 765 122, +385 (0)99 471 148, 112
Ambulanta Sućuraj +385(0) 21 773 210

Ljekarne:
Ljekarna u gradu Hvaru, Trg Sv. Stjepana - tel: + 385 (0)21 741 002
Ljekarna u Starom Gradu, tel: +385(0)21 765 061
Ljekarna u Jelsi +385(0)21 761 108

Veterinarska pomoć
Veterinarska stanica za otok Hvar nalazi u Starom Gradu.
Veterinarska stanica Stari Grad - Stari Grad, Ulica 12b, tel: + 385 (0)21 765 388, + 385 (0)21 718 897

Više informacija o veterinarskoj pomoći u Hrvatskoj možete pronaći na www.veterinarstvo.hr

Dokumenti potrebni u Republici Hrvatskoj
Za putovanje u Hrvatsku potrebno je imati važeću putovnicu. Turistički boravak u R. Hrvatskoj moguć je do 3 mjeseca. Za detaljnije informacije o boravku stranaca u R. Hrvatskoj kontaktirajte Ministarstvo vanjskih poslova RH, tel: 01 45 69 964 ( za poziv izvan Hrvatske ili s mobitela birajte +38514569964), www.mvp.hr

Informacije o očuvanju okoliša
www.mzopu.hr