Clicky

Obilazak grada Hvara u pratnji vodiča | Pješačke ture

Grad Hvar kao kazalište- vođena tura po gradu

Aktivnosti
Grad Hvar 4-0 osoba 1 Sat ID: HV-TR-339


Cijene od: 22.00 € / osoba

Grad Hvar kao kazalište- vođena tura po gradu

Grad Hvar je teatar a Pjaca pozornica

To je romantičan doživljaj kroz koji razumjete logiku utvrđenog grada  i života u njemu kroz  hiljade godina do danas. Grad izgradjen u obliku dvije polovice  sa pjacom u sredini i djeluje kao teatar. Pogled na arhipelag je njegova kulisa. Grad ima svoj mit i svoje prokletstvo. Originalna demokracija, slobodna ekonomija, hvarski karakter, mnoge kulture i iumjetnost, koja  je živjela u gradu,  su stvorile visok kvalitet života i dobru zabavu - kao npr. glumu. Tako je otvoreno prvo pučko kazalište u Evropi  u 17. stolječu. Grad i danas živi kroz pjacu, a Zvir, zmaj,  čuva  Hvar i njegovu tajnu od uvijek.