Crkva i Trg Sv. Ivana, Jelsa

Povijest i Kultura
Jelsa ID: HV-TR-124


Crkva i Trg Sv. Ivana, Jelsa

U samom središtu Jelse, nedaleko Pjace, smjestio se prekrasan renesansno-barokni trg, Trg Sv. Ivana sa baroknom crkvicom. Oko trga nižu se stare kamene kuće sa slikovitim balkonima, građene još u 16. st.